Marcin Urban

img_0018_1280x768 img_0006_1280x768 img_0023_1280x768
Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Doradztwo i poradnictwo
Edukacja konsumencka
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Marcin Urban
Stanowisko pełnione w organizacji: 
kierownik Biura Porad Obywatelskich
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Stowarzyszenie APERTO
Pełny adres organizacji: 
ul. Piłsudskiego 6/2 75-511 Koszalin
Telefon: 
94 347 34 02
E-mail: 
stowarzyszenie@aperto.org.pl
Tytuł szkolenia: 
Job shadowing w Southwark Citizens Advice Bureaux
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-3-PL1-GRU12-31944
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
02.11.2012 - 30.01.2013
Organizator szkolenia: 
Southwark Citizens Advice Bureaux
Kraj: 
Wielka Brytania
Miasto bądź rejon: 
Londyn
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych kierownika Biura Porad Obywatelskich. W trakcie stażu (job shadowingu) asystowałem w pracy managerki Southwark Citizens Advice Bureaux w Londynie.

Pracowałem w dwóch biurach należących do Southwark Citizens Advices Bureaux – w dzielnicach Bermondsey i Peckham. Drugie z wymienionych biur jest zlokalizowane w jednej z najuboższych i najbardziej zaniedbanych części miasta. Większość mieszkańców stanowią imigranci, wśród których dominują osoby bezrobotne, pobierające zasiłki, osoby skazane, bezdomni, a także lokatorzy mieszkań socjalnych.

Była to okazja do zapoznania się z brytyjskim systemem opieki społecznej, wyjątkowo szeroką paletą problemów najuboższej i zróżnicowanej etnicznie społeczności oraz systemowymi metodami ich rozwiązywania. Przyjrzałem się również działaniom prewencyjnym, polegającym na świadczeniu edukacji obywatelskiej, asystując osobom pierwszego kontaktu i doradcom, a także koordynatorom przygotowującym otwarte dla wszystkich spotkania informacyjne i konferencje.

Znaczną część czasu poświęciłem na uczestniczenie w procesie edukacji w zakresie wychodzenia z zadłużenia. Jednym z moich zadań było wyszukiwanie w internetowej bazie udzielonych porad przypadków osób zadłużonych, a następnie streszczanie spraw i przesyłanie w formie raportu do centrali brytyjskiego Związku Biur Porad Obywatelskich. Na podstawie takich danych, zebranych z biur w całej Wielkiej Brytanii, Związek przygotowuje zbiorcze raporty, które są podstawą do opracowania, wspólnie z urzędnikami, rozwiązań systemowych i sposobów łagodzenia skutków społecznych tego problemu. Innym zadaniem w tym obszarze było opracowanie mapy działających w dzielnicy salonów gier, zakładów bukmacherskich, lombardów i punktów udzielających krótkoterminowych pożyczek. Usługi tego typu przyczyniają się do pogorszenia sytuacji finansowej mieszkańców. Tymczasem w dzielnicy Southwark zauważono ich lawinowy przyrost w ciągu ostatnich miesięcy. Opracowana mapa posłużyła do naświetlenia problemu władzom dzielnicy i zachęcenia do podjęcia działań w celu ograniczenia liczby punktów oferujących hazard i obarczone wysokim ryzykiem usługi finansowe. Podobny problem istnieje także w Koszalinie i innych polskich miastach. Rozwiązania wypracowane przez SCAB w tej dziedzinie są na tyle uniwersalne, że będzie je można przenieść bezpośrednio na polski grunt.

Podczas stażu zapoznałem się z uwarunkowaniami brytyjskimi, tamtejszym modelem poradnictwa obywatelskiego i miejscem jakie zajmuje w systemie opieki społecznej. Mogłem porównać metody systemowego rozwiązywania podobnych problemów społecznych w Wielkiej Brytanii i Polsce, a także formy współpracy w tym obszarze - lokalnych i centralnych władz, urzędów i organizacji pozarządowych.

Udział w konferencjach, otwartych spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców, cyklicznych spotkaniach zespołu, a także spotkaniach doradców i kierownictwa biura z przedstawicielami lokalnych urzędów i instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną, umożliwił mi poznanie w praktyce sposobów organizowania pomocy społecznej oraz systemu wsparcia najuboższych w zakresie edukacji obywatelskiej.

Staż odbywałem w wyjątkowo ciekawym momencie. W okresie przygotowań do wejścia w życie największej w powojennej historii Wielkiej Brytanii reformy systemu opieki społecznej. Mogłem obserwować w jaki sposób rząd, władze dzielnic, urzędnicy i pracownicy licznych organizacji pozarządowych, wspólnie realizują politykę informacyjną mającą na celu łagodzenie skutków reformy, a szczególnie zmian w systemie przyznawania zasiłków.

Zdobyta w trakcie projektu wiedza i nowe umiejętności zostaną wykorzystane w mojej pracy w koszalińskim Biurze Porad Obywatelskich. Chcę do niego przenieść dobre praktyki z Southwark Citizens Advice Bureaux, a konkretnie sposób współpracy z samorządem przy realizacji polityki społecznej i komunikowaniu zachodzących zmian, sposób monitorowania zjawisk społecznych, a także internetowe narzędzia ułatwiające pracę doradców.

W trakcie stażu przygotowaliśmy wspólnie projekt, który umożliwi dalszą współpracę Biura Porad Obywatelskich w Koszalinie i Southwark Citizen Advice Bueraux.

Switch style