Magdalena Hadała

p190411_18.22 dscn5128 dscn5145 dscn5163 p190411_18.2301
Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja międzykulturowa
Wolontariat
Imię i nazwisko: 
Magdalena Hadała
Stanowisko pełnione w organizacji: 
współpracownik, sekretarz komisji rewizyjnej
Nazwa organizacji macierzystej: 
Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca
Pełny adres organizacji macierzystej: 

ul. Weteranów 31 41-709 Ruda Śląska http://geniusloci.com.pl

Telefon: 
+48661509333
E-mail: 
madzia.had@poczta.fm
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-1-PL1-GRU11-11910
Realizacja
Daty trwania asystentury: 
30.08.2010 - 03.07.2011
Dane organizacji goszczącej Asystenta: 
MitOst e.V. Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa Alt-Moabit 90 10559 Berlin http://www.mitost.org/
Cele Asystentury: 

Rozwijanie europejskiej współpracy w zakresie edukacji obywatelskiej dorosłych. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa w zakresie edukacji dorosłych. Badanie aspektów edukacji dorosłych w kraju goszczącym. Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz szkoleń kadry edukacji dorosłych.

Opis działań związanych z przygotowaniem się do Asystentury: 

Przed rozpoczęciem Asystentury zorganizowałam spotkanie Zarządu i członków mojej organizacji wysyłającej – Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca, na którym wspólnie określiliśmy oczekiwania dotyczące mojego pobytu na Asystenturze. Przed rozpoczęciem Asystentury, w maju 2010, odwiedziłam też w Berlinie MitOst e.V. w celu ustalenia dokładnego zakresu obowiązków i warunków pracy. Już wcześniej znałam moją organizację goszczącą – od 2006 roku jestem członkiem MitOst, brałam udział w dorocznym festiwalu MitOst. W 2008 roku byłam też uczestniczką Theodor-Heuss-Kolleg – programu MitOst, który wspiera aktywnych młodych ludzi w realizacji własnych pomysłów na projekty społeczne. Dzięki temu, już przed przyjazdem znałam dosyć dokładnie obszary działania mojej organizacji goszczącej.

Opis przebiegu Asystentury: 

Jestem bardzo zadowolona z wyboru organizacji goszczącej i mogę polecić ją przyszłemu asystentowi/ przyszłej asystentce. Pracowałam w MitOst jako samodzielna współpracowniczka na pełny etat (40h tygodniowo), miałam pole do realizacji pomysłów i podnoszenia kwalifikacji. Duże spektrum działania MitOst (edukacja obywatelska, wymiana kulturalna) pozwoliło mi na zdobycie różnorodnych doświadczeń. Moja Asystentura odbyła się w Niemczech, ale dzięki współpracy z licznymi partnerami miała charakter międzynarodowy; w większości projektów pracowałam z grupami młodych ludzi z krajów Europy Środkowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej, z krajów Kaukazu oraz Azji Centralnej.

Oprócz tego brałam udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Częściowo były to spotkania organizowane przez moją organizację, częściowo sama wyszukiwałam je na stronach programu Młodzież w Działaniu i berlińskich organizacji pozarządowych. Najważniejsze działania, jakie wykonałam w trakcie Asystentury: Koordynacja projektu Wolontariatu Europejskiego „Germany-Ukraine: Volunteers as Intercultural Bridges”, realizowanego we współpracy MitOst z NGO Alliance z Doniecka.

W ramach projektu wysłaliśmy na Ukrainę dwie wolontariuszki, które zajmują się edukacją międzykulturową i opisują swoje doświadczenia na stronie internetowej i blogu. Koordynacja polsko-ukraińskiego komponentu programu „Pracownia Aktywności Obywatelskiej” (http://pracownia-aktywnosci.bo.pl). Wspólnie z partnerami rozpoczęłam realizację projektu, przygotowanego we współpracy mojej organizacji macierzystej i goszczącej oraz trzech innych organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy.

Projekt skierowany jest do młodych dorosłych z Polski i Ukrainy, zainteresowanych działalnością społeczną. Poprzez serię szkoleń i system minigrantów pomagamy uczestnikom w realizacji własnych idei projektowych w społecznościach lokalnych. Organizacja wystawy „Eastern Neighbours and Visas – Friendly Neighbourhood Relations?” dotyczącej polityki wizowej Unii Europejskiej. W kwietniu 2011 zorganizowałam w Berlinie pokaz wystawy Fundacji im. Stefana Batorego dotyczącej polityki wizowej UE.

Jako mentorka opiekowałam się dwoma projektami Theodor-Heuss-Kolleg realizowanymi w Berlinie: „Philosophical ThinkTank”, którego celem było zmotywowanie do współpracy i wymiany doświadczeń działaczy społecznych i filozofów oraz „Kompas – znajdź swoją drogę”, projekt poradnictwa dla młodych dorosłych stojących przed życiowymi wyborami. Podczas festiwalu MitOst w Permie (Rosja) w październiku 2011 byłam odpowiedzialna za przygotowanie i realizację dwu-dniowego cyklu szkoleń „ProjektNetzWerkstatt”.

W ramach tego cyklu odbyło się ponad 30 szkoleń z zakresu pedagogiki, organizacji projektów, fundraisingu, ekologii, literatury, sztuk wizualnych; szkolenia te zostały przygotowane przez członków MitOst dla uczestników festiwalu. Asystowałam też w organizacji dwóch wydarzeń MitOst e.V. przeznaczonych dla osób pracujących w edukacji formalnej i pozaformalnej: warsztatów „Twoje zaangażowanie zmienia społeczeństwo” w Weimarze (marzec 2011; dla 60 przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych oraz dla multiplikatorów zainteresowanych kwestią różnorodności kulturowej i tolerancji w Europie) oraz konferencji "1989 jako cezura w postrzeganiu dyktatur w XX wieku – także w edukacji?" (maj 2011; dla teoretyków i praktyków nauczania historii).

Opis wpływu Asystentury na Beneficjenta, jego organizację macierzystą i goszczącą: 

Dzięki Asystenturze mam szersze spojrzenie na projekty edukacyjne, mogę łatwiej wyznaczyć priorytety dla działalności mojej organizacji. W czasie Asystentury udało mi się też zdobyć mnóstwo praktycznej wiedzy na temat pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, rozpowszechniania ich rezultatów. Dzięki temu po powrocie do Polski mogę pracować z większym rozmachem i motywacją. Podczas Asystentury moja organizacja macierzysta po raz pierwszy zorganizowała międzynarodowy projekt, którym sama pokierowałam: jest to Pracownia Aktywności Obywatelskiej, realizowana m.in. we współpracy z MitOst. Oprócz tego wszyscy lepiej poznaliśmy programy europejskie, a zwłaszcza Grundtvig. Dzięki mojej Asystenturze współpracownicy z organizacji goszczącej zapoznali się z programem Młodzież w Działaniu i dowiedzieli się, jak mogą wykorzystać jego możliwości w swojej pracy. Złożyliśmy na razie dwa wnioski w ramach tego programu. Zauważyłam, że moja praca zachęciła kolegów do zapoznania się z nieznanymi im dotychczas programami europejskimi i uczestnictwa w szkoleniach!

Upowszechnianie rezultatów: 

W trakcie trwania Asystentury udzieliłam około 20 osobom szczegółowych informacji dotyczących procedury wnioskowania oraz przebiegu Asystentury Grundtviga. Wśród nich było około 10 osób zainteresowanych pracą w mojej organizacji goszczącej w charakterze Asystenta. Niektóre z tych osób złożyły wnioski w swoich Narodowych Agencjach. W mojej organizacji macierzystej planuję zorganizowanie „Dnia kwalifikacji”, podczas którego członkowie Genius Loci i zaprzyjaźnionych organizacji będą mogli dzielić się kwalifikacjami uzyskanymi podczas szkoleń i organizacji projektów. W tych ramach chciałabym zorganizować prezentację programu Grundtvig oraz warsztaty przekazujące niektóre informacje i kompetencje uzyskane przeze mnie w trakcie Asystentury.

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji Asystentury: 

Jestem bardzo zadowolona z opieki, jakiej przed rozpoczęciem Asystentury i podczas jej trwania udzieliła mi Narodowa Agencja. Spotkanie przygotowawcze w Warszawie było świetnym pomysłem - dostaliśmy rzetelne informacje nie tylko na temat Asystentury, ale i całego programu Grundtvig, mogliśmy poznać innych asystentów. Przygotowanie i rozliczenie wyjazdu jest bardzo proste, zupełnie odbiurokratyzowane!

Kraj: 
Niemcy
Miasto lub rejon: 
Berlin

Switch style