Edukacja międzykulturowa

Inter@cting

Tematyka działań: 
Edukacja fizyczna i sport
Edukacja międzykulturowa
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Języki obce
Sztuka, muzyka, kultura
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 

Stowarzyszenie Akademia Plus 50
ul. Upalna 24 lok.11
15-668 Białystok

Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Anna Skorko
519 153 194
anna.skorko@plus50.org.pl

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Obszar naszego działania znajduje się w wielokulturowym i  wielonarodowościowym regionie Polski - Podlasiu, więc nasza działalność opiera się między innym na promowaniu kultur regionu, tolerancji, profesjonalnej i amatorskiej kreatywności, promowaniu  zdrowego stylu życia, turystyki, aktywowaniu starszych osób przez stymulowanie ich intelektualnego i fizycznego doskonalenia itp.

Cele te realizujemy poprzez różnorodne formy działania: wykłady i warsztaty  prowadzone przez specjalistów jak też przez samych słuchaczy, kursy językowe- język angielski, kursy komputerowe, zajęcia ruchowe (pilates, gimnastyka chińska qui gong, aqua aerobik, nauka pływania, kinezjologia), wycieczki i turystyka piesza po regionie Podlasia, wydarzenia kulturalne – koncerty, wyjazdy do teatrów w innych centrach kulturalnych i inne. Na zajęcia zapraszamy wszystkich seniorów z Białegostoku. Nasze działania są w większości oparte na idei wolontariatu prowadzących lub przy minimalnej odpłatności na pokrycie niezbędnych kosztów.

Tytuł projektu: 
Inter@cting
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-1-DE2-GRU06-11425 2
Lata realizacji: 
2012 - 2014
Kraje uczestniczące: 
Niemcy, Polska, Turcja
Cele projektu: 

Głównymi ideami  i działaniami  projektu były:

  • stworzenie indywidualnych - interpersonalnych,  rzeczywistych sytuacji uczenia się / nauczania poprzez łącza wideo, forum i inne media społeczne w celu przygotowania  i przetwarzania  informacji  na rzecz współpracy w ramach projektu.
  • wspieranie tych  działań w elastycznych ramach pedagogicznych i wyposażenie wszystkich podmiotów biorących udział w projekcie w  wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia zarówno własnych celów jak i celów  partnerstwa czyli: naukę języków obcych, społeczne kompetencje międzykulturowe, w tym zdolność do pracy w ramach  nieznanej dynamiki grupy w wielokulturowym zespole,  kompetencje cyfrowe i techniczne, kompetencje kreatywne, estetyczne i dramaturgiczne oraz zdolność do łączenia abstrakcji, działań i technologii a  wszystko to po to ,by przekuć te nowo zdobyte  umiejętności dla dobra wspólnego ideału europejskiego i rozwoju osobistego uczestników.
  • pomoc wszystkim uczestnikom projektu w  komunikacji w Europie by mogli opowiedzieć swoich kulturach, w najszerszym znaczeniu "jak robimy rzeczy, co jest dla nas ważne, cenione przez nasze społeczeństwo".
  • rozwijanie zdolności uczestników w udostępnionym im  twórczym przedsięwzięciu, które wymagało, od nich  badania  i rozwijania swoich  umiejętności międzykulturowych i komunikacyjnych.
Obszary tematyczne: 

Edukacja międzykulturowa, nowe technologie, nauka i uczenie się języków obcych, media i komunikacja, uczenie się o krajach europejskich, opracowywanie kursów szkoleniowych, strategie dla społeczności uczących się

Grupa docelowa słuchaczy: 

Nauczyciele - edukatorzy osób dorosłych, dorośli słuchacze, nauczyciele języków, edukatorzy/mediatorzy/osoby wspomagające naukę w grupie, uczestnicy stowarzyszenia Akademii plus 50 i innych organizacji pozarządowych z Białegostoku – OWOP i UTW oraz osoby niezrzeszone.

10 osobowa podstawowa dla projektu grupa , czyli osoby biorące udział w rozmowach poprzez Skype składała się z osób po 55 roku życia, o różnym poziomie umiejętności języka angielskiego jak i znajomości internetowych komunikatorów. Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi Skype. Osoby, które nie czuły się zbyt pewnie językowo rozmawiały z przyjaciółmi z Niemiec i Turcji we dwie, nieraz uzbrojone w słowniki. Fakt, że z góry wiedziały o czym będą rozmawiać bardzo ułatwiał im zadanie. Po każdym połączeniu zapisywano w specjalnie na ten cel zakupionych eleganckich kalendarzach, bardzo ładnym długopisem swoje uwagi na temat rozmowy, ale też na temat jakości połączenia. Wszystkie te notatki były zbierane, tłumaczone na język angielski  i posłużyły później do opracowania scenariusza filmu „Lost and found”.

Jakie były początki projektu: 

Pomysł projektu powstał jeszcze podczas realizacji projektu TransActing, w którym przedstawicielka stowarzyszenia Akademia plus 50 pełniła funkcję osoby kontaktowej. Projekt ten był realizowany z 5 krajami i 7 organizacjami: Niemcy ( główny koordynator ), Włochy – dwie organizacje, Norwegia, Polska i Turcja. Wszyscy poznaliśmy się w Bardonecchii we Włoszech podczas seminarium kontaktowego. Projekt TransActing był owocem tego spotkania. Wszyscy bardzo dobrze się rozumieliśmy  i doskonale nam się razem pracowało a ponieważ Niemcy, Włochy  Norwegię i Turcję  reprezentowały szkoły, w których uczono m.in. języka angielskiego stało się jasne, że zechcieliśmy zrealizować projekt, który zakładał naukę języka w niekonwencjonalny sposób. Szczegóły zostały uzgodnione podczas wizyty przedstawicieli Akademii plus 50 i szkoły językowej El Lingue nel mondo z Belluno we Włoszech w grudniu 2011 roku w Hanowerze.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Hanower 19-21.10.2012: w spotkaniu wzięło udział 2 słuchaczy i koordynator. Ustalenia:

Chris Ostermann utworzy folder współdzielony "shared  folder coordinators" w ramach Google Docs, w którym  każdy będzie zamieszczał pliki, które są ważne dla wszystkich koordynatorów.Ustalono, że spotkania uczestników projektu na Skype mogą także  odbywać się w parach, aby ułatwić zadanie uczestnikom o  niższym  poziomie znajomości angielskiego. Partnerzy na Skype powinni być partnerami przez dłuższy czas.

Szkolenie / Skype TIK mają kluczowe znaczenie i będą organizowane lokalnie  przez każdego partnera.

Kojarzenie partnerów na Skype będzie się odbywać  wg. następujących kryteriów:

• poziom języka • wiek • introwertyk / ekstrawertyk • / Lider /naśladowca• zajęcia w czasie wolnym • preferencji płci •

Ustalono, że 22 listopada podczas konferencji koordynatorów na Skype.

Potem utworzymy tabelę z profilami w folderze udostępnionym dla wszystkich

Edremit 13-17.03. 2013 w spotkaniu wzięło udział 2 słuchaczy i koordynator. Ustalenia i uwagi:

Niewiele tureckich uczniów jest w kontakcie na Skype.

Postanowiliśmy otworzyć pulę kontaktów Skype. Uwzględnimy również Turków uczących się języka niemieckiego.

Pula adresów i kontaktów na Skype zostanie opublikowana dla wszystkich uczących się osób, które mają  e-mail.

Dodatkowo wprowadzimy czas otwarcia rozmów na  Skype we czwartek wieczorem od godziny dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej, będzie to pora kiedy każdy może się spotkać z każdym.

Powinniśmy pomóc naszym uczniom wysyłać wnioski kontaktowe na Skype, ponieważ są one niezbędne, aby zobaczyć, kto jest online.

W ciągu ostatnich konferencji Skype, zaproponowaliśmy pewne działania, ale w rzeczywistości uczniowie rozmawiali i będą rozmawiać o tym, o czym chcą .

Niektórzy słuchacze z  Hanoweru  nie chcą  dzielić się wszystkim o czym  mówili . Polscy słuchacze mają przekazać i opublikować   dokumenty o swoich doświadczeniach na google.docs by partnerzy  mogli na nich pracować (porównanie niemieckiego /polskiego ślubu i  różnic międzykulturowych między Niemcami i Polską).

Wszyscy uczestnicy rozmów na Skype dzielą się swoimi doświadczeniami w dokumencie  "on-line "jako elementami  układanki fabuły przyszłego filmu”.

Hanower 2-6.10.2013  w spotkaniu wzięło udział 5 uczestników i koordynator. Ustalenia i uwagi:

Proces znajdowania nowych ludzi do rozmów na Skype jest w toku.

Aktorzy mogą ćwiczyć na Skype w dowolnym momencie.

Rozpoczynamy pracę nad scenami do kręcenia w Białymstoku natychmiast po wizycie w Edremicie. Musimy się skupić nad rozwinięciem postaci.

Zadania do czatowania i kontaktów na Skype mają być skoncentrowane na scenariuszu do filmu np. "Opowiedz  mi o ślubie i weselu (twoim, przyjaciół) czy coś, co poszło nie tak, jakaś  wspaniała niespodzianka, nieoczekiwany gość ... "

Postaramy się nawiązać kontakt z Muge z innej szkoły AKD i zaprosić ich do udziału w połączeniach na Skype.

W celu pracy z aktorami tureckimi i pisania skryptu musimy przełączyć się na połączenia Skype we wtorki i czwartki w celu nawiązania kontaktu z uczniami Behceta (osoby kontaktowej z Edremitu)

W Hanowerze kontynuowane było kręcenie filmu - scen dotyczących panny młodej, jej siostry i matki oraz narzeczonego i pewnej zaginionej walizki.... z udziałem polskich i niemieckich uczestników projektu.(Pierwsze sceny filmu kręcono  w czerwcu 2013 podczas wizyty partnerów w Białymstoku)

Edremit 26-30.03.2014 w spotkaniu wzięły udział 2 osoby. Ustalenia i uwagi:

W Edremicie kręcone były sceny z udziałem tureckich uczestników projektu - filmowych rodziców, brata i siostry narzeczonego rolę babci wcieliła się uczestniczka z Niemiec. Poza tym ustalono przebieg ostatniej wizyty projektowej w Białymstoku zwłaszcza pod kątem nakręcenia scen w urzędzie stanu Cywilnego. Omówiliśmy również dotychczasowe osiągnięcia i niedostatki jak również kwestie formalne np. dotyczące wypełniania końcowego sprawozdania.

Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w działaniach w podczas wizyt partnerów w Białymstoku w czerwcu 2013 i na zakończenie projektu w czerwcu 2014r roku. Uczestniczyli aktywnie nie tylko w ich przygotowaniach (organizowanie Pikniku, pomoc w odebraniu i odwiezieniu gości na dworzec) ale również w kręceniu scen do filmu, opiekę i organizowanie czasu wolnego przyjaciołom z Turcji i Niemiec.

 

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
84
W wyjazdach zagranicznych: 
10
Produkty
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wykorzystaliśmy Netykietę i Skypolog na kursach komputerowych oraz na lekcjach języka angielskiego.

Poprzez stronę Akademii plus 50 na Facebooku oraz na 2 piknikach Akademii plus 50 pokazywaliśmy fragmenty nakręconego filmu „Lost and found” a cały film można było zobaczyć na Facebooku Inter@ctingu i Akademii plus 50.

Zrealizowane 4 filmy obrazujące kolejne etapy Projektu  zostały pokazane w Podlaskiej TV Publicznej oraz na stronie Facebooka i Inter@cting, w dodatku lokalnym Gazety Wyborczej ukazał się artykuł o projekcie jak również wzmianki o nim w 2 innych artykułach.

Strona internetowa projektu będzie aktywna przez 2 lata po jego zakończeniu.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Ponieważ główny koordynator projektu Mic Hale jest rodowitym Anglikiem możliwość kontaktu z nim była i jest świetną okazją do poprawy wymowy i poszerzenia słownictwa. Fakt, że wszystkie bezpośrednie kontakty jak i korespondencja projektowa odbywały się w tym języku, też jest nie do przecenienia.

Swobodniej poruszamy się po komunikatorach, nauczyliśmy się obsługi Vimeo.

W związku z tym, że uczestnicy projektu z Hanoweru reprezentowali różne grupy wiekowe i etniczne mogliśmy podpatrzeć jak z sukcesem prowadzić zajęcia projektowe w tak zróżnicowanej grupie, w Białymstoku , w Akademii plus 50 nie mieliśmy takich doświadczeń pedagogicznych.

Nauczyliśmy się w praktyce korzystać z Google docs w działaniach nie tylko projektowych oraz systematyczności jak również archiwizacji działań projektowych.

Ponieważ działania projektowe były skoncentrowane na nakręcenie filmu, kulturę krajów - partnerów poznawaliśmy niejako przy okazji np. pisania scenariusza do filmu jak i podczas wizyt u partnerów, nie była ona głównym motywem pracy projektowej.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Uczestnicy projektu są przykładem dla innych seniorów, że wszystkiego można się nauczyć bez względu na wiek. Są bardziej otwarci na nowe działania naszego stowarzyszenia – pracują jako wolontariusze przy realizacji innych projektów (ostatnio był to duży projekt Centrum seniora – senior w centrum), wzrosła  ich umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w związku z koniecznością używania go podczas rozmów na Skypie, podczas wyjazdów i wizyt partnerskich.

Mają teraz większą motywację do nauki języka angielskiego oraz nakłaniają inne osoby starsze, zgłaszające się do stowarzyszenia  Akademia plus 50 do aktywnego uczestnictwa w naszych działaniach. Wszyscy uczestnicy projektu nauczyli się obsługi komunikatorów internetowych oraz radzenia sobie z drobnymi usterkami. Wzrósł ich poziom tolerancji dla Innych, ich kultury i sposobu na życie. Obserwujemy wzrost motywacji do pogłębienia wiedzy o praktycznym korzystaniu z komputera w codziennym życiu .

 Ponieważ panie i panowie z Akademii plus 50 wystąpili w filmie "Lost and found"- finalnym "produkcie" Projektu Inter@cting a role zagrali po angielsku wykazując dużą odwagę - wzrosła ich pewność siebie co do poziomu ich języka angielskiego oraz umiejętności aktorskich jak i poczucie, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Szkolenia językowe i zachęcanie osób starszych do korzystania z technologii ICT w życiu codziennym i we wspólnych działaniach twórczych uczyniło naszą pracę bardziej ekonomiczną i bardziej dostosowaną do potrzeb użytkowników.

Okres projektowy był okresem wytężonej pracy w naszym Stowarzyszeniu i wpłynęło to znaczącą na  zwiększenie liczby osób działających na rzecz Akademii plus 50 woluntarystycznie, co – jako, że nie mamy zatrudnionego na stałe personelu - przełożyło się na zwiększenie efektywności naszej pracy przy okazji innych działań.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Moje wrażenia:

1 Rozmowy na skypie:

    sympatyczna wymiana informacji o sobie wzajemnie. Czasami bardziej "zasadnicze" rozmowy o obyczajach narodowych. Czas trwania tych spotkań można by trochę skrócić odgórnie, bo po godzinie „sprężania się" do mówienia i myślenia po angielsku, głowa trochę "wysiada"

2  Wizyta grupy niemieckiej w Białymstoku:

    mogę się wypowiadać tylko na temat pikniku, bo tylko w nim brałam udział. Bardzo miła impreza. Na początek nagrywanie scenek do filmu - zabawne doświadczenie. Uczy, że cierpliwość jest niezbędna do takiej działalności. Podziwiam filmowców. Szkoda, że do tej pory nie udało mi się obejrzeć efektu tej pracy.

Część oficjalna bardzo budująca. Przemówienia Twoje i Joli krótkie i do rzeczy. Najbardziej mnie jednak zaskoczyły dedykacje do prezentów od zaprzyjaźnionych organizacji. Takie rzetelnie przygotowane i przemyślane.

Naszych popisów nie będę komentować, choć ogólnie uważam je za udane (reakcja publiczności pozwala mi tak sądzić.

Najprzyjemniejsza część jednak to wspólne tańce i śpiewy.

Takie działania najbardziej zbliżają nas i gości.

Dają poczucie współtworzenia atmosfery spotkania, a to daje dodatkową satysfakcję i radość.

Marta

 

Dear Ania and Chris;

Our stay in a very nice family hotel in Hannover passed really fast, too fast. It was the only worry we had. The schedule was very interesting and varied, all details and the atmosphere -excellent.

 

The supper at the bus stop prepared by Sabine let us come to life after a long journey from Bialystok to Hannover. And the last person we saw running with our train leaving Hannover with " bye,bye" - was also the same Sabine:):):)

I still remember music, dances and songs by Mic and all of us, Gianna`s workshop so helpful for the future film stars  and your great hospitality.

Really impressed us Kargah, old people`s home and FZH Linden where we could meet a lot of interesting friends.

Finally the most exciting- shooting a film. The actors and Chris` staff did their best like hell so the film by Mic and Chris / they both seem to be professionals/ -must be good!

Dear friends, my best wishes for all of you. I hope to see you in Bialystok next year.

Greetings! Krysia.

 

Spotkanie z gośćmi z Niemiec było bardzo fajne. Są to bardzo mili ludzie. Wycieczka do Bielska, Grabarki i zakątka ziołowego dobra, nawet pogoda nam sprzyjała, gdy zwiedzaliśmy to deszcz nie padał. Tańce w parku oraz warsztaty teatralne - super.  Wszyscy bawili się świetnie. Piknik w Nadawkach wspaniały, dużo atrakcji, jadło wyśmienite i wszyscy bawili się fantastycznie. Kręcenie filmu to nowe doświadczenie i nowa przygoda. To prawda że człowiek uczy się całe życie. Uważam, że spotkanie było bardzo udane i myślę że goście byli również zadowoleni. Pozdrawiam Henryka.

 

5 czerwca 2014

„Rano spotkanie na Świętojańskiej  i nauka tekstu oraz próby scenek do części filmu, która ma być kręcona na pikniku w Nadawkach. Wyjazd do Nadawek. Oficjalne rozpoczęcie pikniku z okazji 5-lecia Akademii plus 50 i dzielenie urodzinowego tortu, występy zespołów tanecznych. Zostawiamy gości i idziemy nakręcać scenki do filmu. Nie przypuszczałam, że będziemy powtarzać je wielokrotnie. Było przy tym trochę stresu ale i zabawy. Wreszcie koniec. Wracamy do gości i zaczynają się tańce, śpiewy przy akompaniamencie gitary, rozmowy. Jest  fantastycznie. Czas szybko płynie i niestety musimy wracać.” (Grażyna)

6 czerwca 2014

„Rano z kilkuosobową grupą gości jedziemy do Supraśla. Na miejscu udajemy się na mały spacer nadrzecznymi bulwarami. Podziwiamy piękne widoki i cieszymy się słońcem. Następnie idziemy do Muzeum sztuki drukarskiej i papiernictwa. Na miejscu zwiedzamy muzeum. Kto ma ochotę może zrobić papier i wydrukować zabytkową maszyną przygotowany wcześniej tekst.. Wszystkim te warsztaty przypadają do gustu. Potem wracamy do Białegostoku

Po południu wyjeżdżamy do Rytowiska. Tu mamy warsztaty z lepienia pierogów, tańce, śpiewy, przejażdżkę bryczkami po lesie i ognisko. Szkoda, że projekt dobiega końca.

Udział w projekcie pozwolił mi na doskonalenie języka angielskiego, zdobycie nowych doświadczeń, zapoznanie się z kulturą innych krajów  i poznanie wielu wspaniałych ludzi.” ( Ela)

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Ponieważ  nasi włoscy koledzy z El Lingue nel Mondo w Belluno z poprzedniego LLP "Trans-Acting" ostatecznie nie otrzymali dofinansowania po okresie niepewności i oczekiwaniu na liście rezerwowej było ciosem dla naszych planów, pozbawiając nas doświadczonego, zaangażowanego i bardzo kompetentnego partnera do pracy, w bardzo według oceniających aplikację, ambitnym przedsięwzięciu. To również utrudniło nasz program wizyt i harmonogram produkcji filmu. W związku z powyższym oraz odejściem  z AKD w Edremicie naszej osoby kontaktowej, z którą budowaliśmy partnerstwo i planowaliśmy pracę, zmuszeni byliśmy zracjonalizować plan pracy projektowej przy  jednoczesnym zachowaniu podstawowych zadań: nauki języka i międzykulturowego uczenia się poprzez nowe media; wspólne kręcenie filmu z udziałem wszystkich partnerów; oraz wspieranie twórczego podejścia do nauki języka poprzez poznawanie innych kultur.

Główny produkt Projektu - film "Lost and found" mógłby być wykorzystany jako źródło informacji o Polsce, Niemczech i Turcji widzianych oczyma tzw. "zwykłych ludzi" oraz jako przykład nowatorskiego podejścia do nauczania języka obcego poprzez aktywny udział w tworzeniu dzieła przez wszystkich uczestników Projektu występujących w różnych , na pozór niezbieżnych rolach - nauczyciela i uczącego się w jednym, albowiem wszyscy się w tym Projekcie dużo nauczyli od siebie nawzajem.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Anna Skorko
Data wypełnienia formularza/karty: 
30.01.2015
Subskrybuje zawartość

Switch style