Aktualności Grundtviga

22.06.2012
Konkurs EDUinspiracje 2012 rozstrzygnięty

W tym roku na konkurs EDUinspiracje wpłynęły 163 zgłoszenia. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz dwóch etapach oceny merytorycznej przeprowadzonych przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych na ręce Kapituły przekazano 25 najlepszych w rankingu ocen zgłoszeń. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: instytucjonalnej oraz indywidualnej w poszczególnych programach sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie”.

21.06.2012
Dotacje MSZ dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2012 rok przez Radę, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wspólnej deklaracji o partnerskim procesie komunikacji poświęconej Europie oraz innych priorytetów przewidzianych w Programie prac Komisji Europejskiej na 2012 rok:

a.  ożywienie gospodarcze, w tym:

18.06.2012
Formularz raportu końcowego dla Projektów Partnerskich Grundtviga 2010

15 czerwca 2012 r. do beneficjetów Projektów Partnerskich Grundtviga z 2010 r. zostały wysłane e-maile, zawierające odnośnik do indywidualnego formularza raportu końcowego.

Wiadomość zatytułowana "Raport końcowy - Projekt Partnerski Grundtviga 2010" została wysłana na adres e-mailowy osoby kontaktowej w projekcie. Prosimy o kontakt w przypadku, gdybyście Państwo nie otrzymali ww. wiadomości.

16.06.2012
Spotkanie z beneficjentami akcji Warsztaty Grundtviga - selekcja 2012

Jak co roku Narodowa Agencja zorganizowała szkolenie dla beneficjentów akcji Warsztaty Grundtviga, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach selekcji 2012. Spotkanie miało miejsce 15 czerwca w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie!

Poniżej znajdują się materiały ze spotkania:

14.06.2012
Twoje prawa, twoja przyszłość!

Do 9 września Europejczycy mogą wziąć udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich.

W ramach konsultacji obywatele krajów UE zostaną zapytani o przeszkody, jakie napotykają, w egzekwowaniu swoich praw jako obywatele UE, np. gdy podróżują po Europie, podczas głosowania lub kandydowania w wyborach lub dokonując zakupów internetowych.

11.06.2012
Proces selekcji w Projektach Partnerskich Grundtviga 2012

Informujemy, że ulegnie opóźnieniu termin publikacji ostatecznych wyników selekcji dla akcji Projekty Partnerskie Grundtviga w rundzie selekcyjnej 2012. Opóźnienie jest związane z przedłużającym się etapem konsultacji pomiędzy Komisją Europejską i Narodowymi Agencjami w związku z przeprowadzonymi ocenami projektów w poszczególnych krajach.

Polska Narodowa Agencja zakończyła proces oceny  i weryfikacji danych i obecnie czekamy na otrzymanie ostatecznej listy rankingowej.

Przewidujemy, że wyniki zostaną ogłoszone do końca czerwca 2012 r.

25.05.2012
Formularz raportu postępów dla Projektów Partnerskich Grundtviga 2011

W związku z realizacją przez Państwa organizację Projektu Partnerskiego Grundtviga zaakceptowanego w roku 2011 uprzejmie informujemy, że w Systemie dokumentów OnLine FRSE http://online.frse.org.pl/ został udostępniony formularz raportu postępów. Zgodnie z artykułem 7 umowy finansowej (Monitoring, ewaluacja i kontrola) raport należy przesłać na adres Narodowej Agencji do  30 czerwca 2012 r.

17.05.2012
Wyniki selekcji wniosków w akcjach Warsztaty Grundtviga i Asystentury Grundtviga

16 maja 2012 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podjął decyzje selekcyjne w akcjach Warsztaty Grundtviga i Asystentury Grundtviga (terminy składania wniosków odpowiednio: 21 lutego i 30 marca 2012).

10.05.2012
Zapraszamy na Paradę Schumana!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich chętnych na Paradę Schumana. 12 maja przemaszerujcie razem z nami Krakowskim Przedmieściem, a po paradzie koniecznie odwiedźcie nasz namiot, gdzie będą czekały na Was publikacje i gadżety.

W tym roku na Paradzie Schumana będziemy dodatkowo świętować obchody 25-lecia programu Erasmus i z tej okazji przewidzieliśmy specjalne atrakcje. Zaprosiliśmy studentów ze stowarzyszenia Erasmus Student Network, którzy wraz z nami promować będą ten największy program wymiany studentów.

04.05.2012
Najbliższy termin składania wniosków: 30 maja

30 maja upływa kolejny termin składania wniosków w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (dla wyjazdów rozpoczynających się po 1 września 2012).

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Switch style