Aktualności Grundtviga

17.02.2012
Formularze wniosków na Projekty Wolontariatu Seniorów i Asystentury Grundtviga - już są!

Formularze wniosków znajdują się w zakładce "do pobrania". W obu akcjach obowiązuje wnioskowanie on-line poprzez System Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl/.

16.02.2012
Zdobądź nagrodę Grundtvig Award!

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych (European Association for Education of Adults - EAEA) co roku organizuje konkurs, w którym nagradzane są inicjatywy podejmowane w obszarze edukacji dorosłych.

Tym razem w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej konkurs otwarty jest dla realizatorów projektów dotyczących aktywizacji starszych słuchaczy.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 marca 2012.

16.02.2012
Najnowsze publikacje Eurydice

Szczególnie zachęcamy do lektury raportu "Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie."

Publikacja ta przedstawia możliwości zdobycia formalnych kwalifikacji przez osoby, które przedwcześnie zakończyły naukę, jak również opisuje stosowaną politykę i środki podejmowane w krajach europejskich w celu zwiększenia udziału dorosłych w szkolnictwie wyższym.

10.02.2012
Grundtvig obecny na konferencji inaugurującej Europejski Rok 2012 w Polsce

8 lutego 2012 r. konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” oficjalnie zainaugurowała polskie obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (ER 2012). Odbyła się ona w Warszawie, a jej organizatorem było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach panelu dyskusyjnego "Działania na rzecz zwiększania aktywności społecznej osób starszych" przedstawiono m.in. jak program Grundtvig wspiera uczenie się osób w starszym wieku.

03.02.2012
Konkurs "Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu "Uniwersytety Trzeciego Wieku - Seniorzy w akcji" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku do udziału w konkursie „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności” na "Dobrą praktykę UTW" i "Wolontariusza UTW".

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 13 lutego 2012.

02.02.2012
Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

1 lutego 2012 roku Senat RP ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Senatu, dostępną na stronie internetowej Senatu.

Fragment treści uchwały:

01.02.2012
Najbliższe terminy składania wniosków: 16 i 21 lutego

Termin 16 lutego dotyczy akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, 21 lutego - Projektów Partnerskich i Warsztatów Grundtviga.

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych.

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

20.01.2012
Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W decyzji określono m.in., że ogólnym celem Roku Europejskiego (RE) jest ułatwianie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

19.01.2012
Dni Otwarte Programu Grundtvig

Jak co roku zapraszamy na indywidualne spotkania z pracownikami Zespołu Programu Grundtvig, podczas których będziemy udzielać informacji na temat składania wniosków w ramach wszystkich akcji programu.

Konsultację będą się odbywały w dniach:

12.01.2012
Dołącz do 5000 kandydatów na wolontariuszy miast gospodarzy UEFA Euro 2012

Już 5000 osób zgłosiło chęć udziału w wolontariacie miast gospodarzy podczas Euro 2012. Wpłynęły dotąd kwestionariusze z ponad 1400 polskich miejscowości. Wciąż możesz do nich dołączyć.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej akcji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz na www.wolontariatmiejski2012.pl.

Switch style