Aktualności Grundtviga

20.03.2012
Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

19 marca 2012 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się uroczysty Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem „Innowacyjne Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki”. Kongres był inauguracją obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, ustanowionego w dniu 1 lutego 2012 r.  uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

19.03.2012
Najbliższy termin składania wniosków: 30 marca

30 marca upływa termin składania wniosków w dwóch akcjach:

  • Asystentury Grundtviga
  • Projekty Wolontariatu Seniorów

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych.

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

08.03.2012
Konferencja "Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane. Wyzwania dla Polski"

Konferencję zorganizowano w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce.

Wzięli w niej udział m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz Czesława Ostrowska, krajowy koordynator Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Na konferencji obecny był również przedstawiciel programu Grundtvig.

06.03.2012
Nadal masz szansę na Grundtvig Award!

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych (European Association for Education of Adults - EAEA) co roku organizuje konkurs, w którym nagradzane są inicjatywy podejmowane w obszarze edukacji dorosłych.

Tym razem w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej konkurs otwarty jest dla realizatorów projektów dotyczących aktywizacji starszych słuchaczy.

Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużono do 8 marca 2012.

06.03.2012
Odnowiona europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych

Konferencja rozpoczynająca proces wdrażania odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych odbyła się 28 lutego w Brukseli. Zgromadziła ponad 130 osób - przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich, w tym krajowych koordynatorów wspierających wdrażanie europejskiej agendy oraz reprezentatów instytucji edukacji dorosłych.

Odnowiona europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych, przyjęta przez Radę w listopadzie 2011 roku, apeluje m.in. o:

05.03.2012
12 marca - Dzień Otwarty Programu Grundtvig

12 marca (poniedziałek) zapraszamy na indywidualne konsultacje osoby i instytucje planujące złożyć wnioski na:

  • Projekty Wolontariatu Seniorów
  • Asystentury Grundtviga
  • Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
  • Wizyty i wymianę kadry dla edukacji dorosłych

Konsultacje będą się odbywały w godzinach 10-16 w siedzibie naszego biura (adres poniżej). Czas trwania pojedynczego spotkania - do 1 godziny.

01.03.2012
FRSE na XVII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym "Perspektywy"

Zapraszamy do stoiska FRSE na Salonie Edukacyjnym "Perspektywy" w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie od 1 do 3 marca.

Odpowiemy na wszystkie pytanie, dostarczymy niezbędnych materiałów informacyjnych, a dla chętnych proponujemy quiz europejski z nagrodami.

27.02.2012
Zapraszamy do udziału w konkursie EDUinspiracje 2012!

EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która ma służyć upowszechnianiu i szerszemu wykorzystaniu efektów programu "Uczenie się przez całe życie". Organizowany już po raz drugi konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez wszystkie programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne.

24.02.2012
Stanowisko FRSE w sprawie nowego programu "Erasmus dla wszystkich"

Przedstawicielstwo KE w Polsce 20 lutego br. zorganizowało spotkanie konsultacyjne dla ekspertów zajmujących się edukacją i koordynacją programów edukacyjnych UE. Dyskutowano na nim o przygotowanej przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia w sprawie ustanowienia nowego programu na lata 2014-2020, ogłoszonego obecnie pod nazwą "Erasmus dla wszystkich", który ma zastąpić programy "Uczenie się przez całe życie" oraz "Młodzież w działaniu".

23.02.2012
Komisja Europejska o wolontariacie dorosłych

Publikacja Komisji Europejskiej "Adult Volunteering: Learning for Life" prezentuje wkład programu Grundtvig w Europejski Rok Wolontariatu 2011. Zaprezentowano w niej projekty zrealizowane w ramach programu Grundtvig dotyczące m.in. szkoleń wolontariuszy, uznawania kompetencji zdobytych w ramach wolontariatu czy wolontariatu seniorów.

Switch style