Wyniki selekcji wniosków w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego i Wizyty i wymiana kadry

Wyniki selekcji wniosków w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego i Wizyty i wymiana kadry

3 kwietnia 2012 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podjął decyzje selekcyjne w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (terminy składania wniosków odpowiednio: 16 stycznia i 16 lutego 2012).

Decyzje są opublikowane w zakładce "Wyniki selekcji" dla konkretnej akcji.

Switch style