Wyniki selekcji wniosków w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego i Wizyty i wymiana kadry

Wyniki selekcji wniosków w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego i Wizyty i wymiana kadry

7 listopada 2012 r. Narodowa Agencja podjęła decyzje selekcyjne w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (terminy składania wniosków odpowiednio: 17 września i 1 października).

Switch style