Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC zostało przeprowadzone w latach 2011-2012 w 24 krajach, w tym w 17 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Łącznie przebadano 166 tys. osób w wieku 16-65 lat. Badanie przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Celem badania PIAAC jest pomiar trzech umiejętności: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Umiejętności te mierzone są na skali od 0 do 500 punktów. Kompetencje mierzone w PIAAC są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. PIAAC dostarcza również informacji m.in. na temat związków pomiędzy kompetencjami, wykształceniem i sytuacją na rynku pracy. Dane uzyskane w badaniu pozwalają na ocenę jakości kapitału ludzkiego a na tej podstawie także ocenę potencjału gospodarczego i spójności społecznej w badanych krajach.

Z badania wynika, że 20% dorosłych Europejczyków ma niskie wyniki w zakresie rozumienia tekstu i rozumowania matematycznego. Najwyższe średnie wyniki, zarówno w zakresie kompetencji rozumienia tekstu, jak i w rozumowaniu matematycznym, osiągnęli Japończycy, Finowie i Holendrzy. Powyżej średniej krajów OECD w obu dziedzinach plasują się też mieszkańcy Szwecji, Norwegii, Estonii i Belgii. Najsłabsze wyniki w obu omawianych dziedzinach uzyskali Włosi i Hiszpanie.

Pełny tekst raportu znajduje się tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się również z komentarzami do wyników badań:


Na podstawie badań PIACC Instytut Badań Edukacyjnych opracował raport dotyczący umiejętności Polaków.

Umiejętności młodych Polaków nie odbiegają zasadniczo od kompetencji ich rówieśników z 22 krajów OECD. Wyniki PIAAC pokazują również, że w ciągu ostatnich 17 lat wzrósł poziom umiejętności dorosłych Polaków. Natomiast starsze pokolenie radzi sobie słabiej niż najmłodsi dorośli – szczególnie w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Osoby zainteresowane szczegółowym opisem wyników badań zapraszamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

Switch style