Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Departament Pożytku Publicznego udostępnił ekspertyzę "Wolontariat osób dojrzałych w Polsce", opracowaną dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspertyza jest poświęcona obecnemu stanowi oraz perspektywom rozwoju wolontariatu osób dojrzałych w Polsce. Porusza takie kwestie, jak definicja wolontariatu osób dojrzałych i jego uwarunkowania oraz omawia podstawowe programy skierowane na aktywizację i wolontariat seniorów, w tym program Grundtvig.

We wnioskach i rekomendacjach autorzy publikacji piszą m.in.: "(...) wyraźniejszego podkreślenia wymaga rola wolontariatu osób dojrzałych jako elementu procesu uczenia się przez całe życie (szczególnie w wymiarze nieformalnym). Warto w tym momencie budować konkretne zapisy i oparte na nich działania wdrożeniowe na doświadczeniach programu Grundtvig (z jego akcją Projektów Wolontariatu Seniorów włącznie)".

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ekspertyzy!

http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PO%20FIO/Wolontariat_osob_dojrzalych-ekspertyzawww.pdf

Switch style