Twoje prawa, twoja przyszłość!

Twoje prawa, twoja przyszłość!

Do 9 września Europejczycy mogą wziąć udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich.

W ramach konsultacji obywatele krajów UE zostaną zapytani o przeszkody, jakie napotykają, w egzekwowaniu swoich praw jako obywatele UE, np. gdy podróżują po Europie, podczas głosowania lub kandydowania w wyborach lub dokonując zakupów internetowych.

Inicjatywa ta poprzedza obchody Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. Opinie społeczeństwa zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE z 2013 r., które ma zostać przedstawione dokładnie 9 maja 2013 r.

Komisja Europejska pragnie dowiedzieć się, z jakimi problemami mogą borykać się obywatele przemieszczający się w UE, niezależnie od tego, czy ich celem ich podróży jest praca, studia czy wypoczynek, czy też korzystają z praw wyborczych lub konsumenckich. Komisja pragnie również dowiedzieć się, w jakiej Unii Europejskiej obywatele pragnęliby żyć w 2020 r.

Krótki kwestionariusz z własnymi opiniami można wypełnić na stronie: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Switch style