Spotkanie monitoringowe dla beneficjentów Projektów Partnerskich Grundtviga z selekcji 2011

Spotkanie monitoringowe dla beneficjentów Projektów Partnerskich Grundtviga z selekcji 2011

21 czerwca 2012 roku Narodowa Agencja zorganizowała spotkanie monitoringowe dla beneficjentów Projektów Partnerskich Grundtviga zaakceptowanych w roku 2011. Spotkanie miało na celu omówienie procedury składania i wypełniania raportu postępów oraz dyskusję nad pojawiającymi się podczas realizacji projektów problemami i wyzwaniami.

Switch style