Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty!

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty!

24 sierpnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 .

>> Zobacz treść programu.

Program umożliwi wykorzystanie potencjału osób starszych, kończących aktywność zawodową, poprzez włączenie w działania na rzecz aktywności społecznej. Na jego realizację przeznaczono 20 mln zł  na rok 2012 i 40 mln zł na rok 2013.

Program będzie składał się z dwóch komponentów:

  1. systemowego (długookresowego) – długofalowa polityka wobec osób starszych, współpraca międzyresortowa, ekspercka oraz z organizacjami, instytucjami działającymi w obszarze wsparcia seniorów. Na wrzesień 2013 r. planowane jest przygotowanie założeń długofalowej polityki senioralnej.
  2. konkursowego (krótkofalowego) – w obszarze aktywność społeczna osób starszych.

Na początku września 2012 r. zostanie ogłoszona I edycja konkursu otwartego w ramach Programu (w 2013 r. planowane są dwie kolejne edycje konkursów).

Switch style