Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

1 lutego 2012 roku Senat RP ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Senatu, dostępną na stronie internetowej Senatu.

Fragment treści uchwały:

"W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, pragnąc podkreślić znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazać na ogromną rolę, jaką odgrywają seniorskie organizacje samopomocowe, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Switch style