Potwierdzenie otrzymania wniosku - Projekty Partnerskie Grundtviga

Potwierdzenie otrzymania wniosku - Projekty Partnerskie Grundtviga

W dniu 20 marca zostały wysłane drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania wniosku. Wiadomości zostały wysłane  na adresy mailowe osób kontaktowych podane we wnioskach o dofinansowanie. Prosimy o kontakt w przypadku, gdyby wiadomość do Państwa nie dotarła.

Switch style