Piąte Forum III Wieku w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu za nami

Piąte Forum III Wieku w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu za nami

W dniach 4-7 września 2013 r. już po raz piąty odbyło się Forum III Wieku – konferencja towarzysząca XXIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju.

Forum III Wieku, specjalistyczna konferencja odbywająca się częściowo w Krynicy-Zdroju, a częściowo w Nowym Sączu, jest inicjatywą środowiska uniwersytetów trzeciego wieku.

Celem Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowywania rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia.

Organizatorami Forum III Wieku są Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z Prezes Wiesławą Borczyk na czele. Uczestnikami tegorocznego Forum byli liderzy UTW i innych organizacji seniorskich z całej Polski oraz zaproszeni goście i paneliści z kraju i zagranicy – politycy, samorządowcy, działacze, dziennikarze, w tym: Szef Kancelarii Prezydenta RP – Jacek Michałowski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW – Michał Szczerba, wiceminister w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  – Małgorzata Marcińska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS – Marzena Breza, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej - prof. Bolesław Samoliński, Starosta Nowosądecki - Jan Golonka, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania – Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, przewodnicząca komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich – Barbara Imiołczyk, Posłanka do Parlamentu Europejskiego – Róża Thun, a także przedstawiciele polonijnych UTW z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Austrii oraz goście z Niemiec.

Program Grundtvig po raz kolejny wspierał organizatorów Forum, m. in. przedstawicielka programu wzięła udział jako panelistka w jednej z debat. Forum było w tym roku objęte patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

10 panel_6sep13_miast_galic imag4931 panel_5sep13_krynica_for_ekon dsc02654

Switch style