Oświadczenie w sprawie ofert odpłatnego przygotowywania wniosków do programu Grundtvig

Oświadczenie w sprawie ofert odpłatnego przygotowywania wniosków do programu Grundtvig

W związku z pojawiającymi się ofertami związanymi z odpłatnym przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie w ramach programu Grundtvig, a zwłaszcza w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, przypominamy, że jednym z podstawowych założeń programu jest bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w proces przygotowywania wniosków i samodzielne ich wypełnianie.

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" nie prowadzi współpracy z firmami prowadzącymi usługi pośrednictwa. Nie ponosi także odpowiedzialności za działalność tych instytucji. Korzystanie z usług firm pośredniczących, np. w znalezieniu kursu doskonalenia zawodowego za granicą i opracowaniu wniosku, nie gwarantuje ani nie zwiększa szans na otrzymanie dofinansowania. Narodowa Agencja zdecydowanie odradza korzystanie z tego typu wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że potencjalni wnioskodawcy zainteresowani udziałem w programie mogą uczestniczyć w spotkaniach informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Narodową Agencję lub z udziałem jej przedstawicieli, korzystać z konsultacji telefonicznych oraz z konsultacji w siedzibie Narodowej Agencji, np. w ramach Dni Otwartych Programu Grundtvig. Narodowa Agencja - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pobiera żadnych opłat za udzielanie informacji i konsultacji ani też za formularze wniosków, które są ogólnie dostępne na stronie internetowej programu Grundtvig.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Narodowej Agencji!

Switch style