Nowy katalog Warsztatów Grundtviga

Nowy katalog Warsztatów Grundtviga

19 lipca 2012 r. Komisja Europejska udostępniła pierwszą wersję katalogu z Warsztatami Grundtviga zaakceptowanymi w selekcji roku 2012.

Aktualna wersja katalogu obejmuje warsztaty odbywające się od 1 września 2012 r. do 31 października 2012 r. Publikacja katologu zawierającego warsztaty odbywające się w późniejszym terminie planowana jest na wrzesień tego roku.

Aby wziąć udział w warsztacie organizowanym w ramach akcji Warsztaty Grundtviga, należy wysłać zgłoszenie bezpośrednio do organizatora w określonej przez niego formie i w ustalonym przez organizatora terminie. Dane organizatorów znajdują się w katalogu warsztatów. Narodowa Agencja nie ma wpływu na to, kto zostanie zaakceptowany przez organizatora do udziału w warsztacie.

Przypominamy:

  • każdy uczestnik może jednocześnie aplikować o udział tylko w jednym warsztacie; w przypadku, gdy aplikacja zostanie odrzucona, można ubiegać się o udział w innym warsztacie,
  • obywatele polscy ani osoby na stałe przebywające w Polsce nie mogą uczestniczyć w warsztatach organizowanych w Polsce - dla tych osób przeznaczone są wszystkie warsztaty organizowane w innych krajach,
  • słuchacze mogą brać udział w Warsztatach Grundtviga raz na 3 lata.

Szczegóły na temat zasad aplikowania o udział w warsztatach oraz link do nowego katalogu znajdują się tutaj.

Switch style