Nowe publikacje Eurydice

Nowe publikacje Eurydice

Polskie Biuro Eurydice opublikowało dwa nowe raporty w języku polskim:

polska wersja raportu Key Data on Education in Europe 2012 - wydanej w lutym tego roku flagowej publikacji Sieci, przedstawiającej najważniejsze zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie;

polskie tłumaczenie raportu Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies, który ukazał się w listopadzie 2011 roku i został zaprezentowany podczas konferencji prezydencjalnej Effective policies for the development of competencies of youth in Europe.

EURYDICE, Siec Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych, utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA P9), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). EURYDICE, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji, studia porównawcze na tematy będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej i wskaźniki dotyczące różnych poziomów edukacji.

Więcej o sieci EURYDICE na stronie: http://www.eurydice.org.pl/.

 

Switch style