Najnowsze publikacje Eurydice

Najnowsze publikacje Eurydice

Szczególnie zachęcamy do lektury raportu "Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie."

Publikacja ta przedstawia możliwości zdobycia formalnych kwalifikacji przez osoby, które przedwcześnie zakończyły naukę, jak również opisuje stosowaną politykę i środki podejmowane w krajach europejskich w celu zwiększenia udziału dorosłych w szkolnictwie wyższym.

Wszystkie publikacje wydane przez Eurydice, w tym najnowszy raport "Key Data on Education in Europe 2012" ("Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012"), dostępne są na stronie Polskiego Biura Eurydice: http://www.eurydice.org.pl/.

 

Switch style