Najbliższe terminy składania wniosków: 16 i 21 lutego

Najbliższe terminy składania wniosków: 16 i 21 lutego

Termin 16 lutego dotyczy akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, 21 lutego - Projektów Partnerskich i Warsztatów Grundtviga.

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych.

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Switch style