Konkurs w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Konkurs w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

W związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Komisja Europejska postanowiła przyznać specjalne nagrody. Ich celem jest wyróżnienie organizacji i osób indywidualnych wspierających aktywność seniorów.

Nagrody Europejskiego Roku 2012 zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

  1. Miejsca pracy dla osób w każdym wieku – w kategorii tej nagradzane są najlepsze inicjatywy pracodawców, związków zawodowych i organizacji not-for-profit, które promują lepsze warunki pracy starszych pracowników.
  2. Środowiska przyjazne dla osób starszych – w kategorii tej nagradzane są wybitne inicjatywy władz regionalnych lub lokalnych, które tworzą przyjazne i dostępne środowisko lokalne, ułatwiające aktywność osób starszych i mające pozytywny wpływ na zdrowie i na jakość życia wszystkich pokoleń.
  3. Społeczni przedsiębiorcy – w kategorii tej nagradzane są najbardziej udane inicjatywy podejmowane przez społecznych przedsiębiorców w zakresie promowania aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej,
  4. Prezentacja zagadnienia starzenia i relacji między pokoleniami – w kategorii tej nagradzani są dziennikarze, których praca miała znaczny wpływ na lepsze zrozumienie wyzwań, które stawia starzejące się społeczeństwo i sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem, podnosząc w ten sposób poziom debaty publicznej i promując lepsze kształtowanie polityki.
  5. Historie życia – w kategorii tej nagradzane są historie życia starszych ludzi. Członkowie młodszego pokolenia zapraszani są do opowiedzenia historii starszej osoby (członka rodziny, sąsiada, znajomego itp.) i przedstawiają godny uwagi wkład który „aktywny starszy człowiek" wnosi do rodziny, do społeczeństwa lub miejsca pracy.
  6. Konkurs “Generations@school” – wprowadzony w marcu 2012 zaprasza wszystkie szkoły w Europie do otwarcia drzwi klas dla osób starszych. Dzieci i starsze osoby mają możliwość wspólnego zastanowienia się na tym czego mogą się od siebie nauczyć i jak pracować razem, aby stworzyć lepszą przyszłość. Szkoły uczestniczące w konkursie mogą umieszczać zdjęcia na przeznaczonej do tego stronie internetowej do dnia 30 czerwca 2012r. Nagradzane będą najbardziej kreatywne projekty międzypokoleniowe.

Więcej informacji na temat nagród i sposobu przystąpienia do konkursu można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej nagród http://europa.eu/ey2012/.

Konkurs trwa do 1 września 2012 r. i mogą w nim uczestniczyć wszyscy obywatele krajów członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Finaliści w każdej kategorii zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 2012, która zgodnie z planami ma się odbyć w listopadzie w Brukseli.

 

Switch style