Konkurs "Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności"

Konkurs "Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu "Uniwersytety Trzeciego Wieku - Seniorzy w akcji" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku do udziału w konkursie „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności” na "Dobrą praktykę UTW" i "Wolontariusza UTW".

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 13 lutego 2012.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk zaangażowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w działania na rzecz społeczności lokalnej. W ramach konkursu zostaną wybrane przedsięwzięcia, które wykraczają poza bieżącą działalność edukacyjną UTW skierowaną do słuchaczy oraz zostaną wyróżnione inicjatywy, które otwierają UTW na współpracę ze środowiskiem lokalnym, promują wolontariat seniorów i współpracę międzypokoleniową.

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które pozwalają  wykorzystać energię, czas, wiedzę, pomysły i umiejętności słuchaczy UTW w przedsięwzięciach odpowiadających na ważne potrzeby społeczności lokalnej. Celem konkursu jest także wyróżnienie i docenienie konkretnych wolontariuszy z UTW zaangażowanych w działania służące lokalnej społeczność.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2012, podczas Kongresu UTW w Warszawie.

Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie konkursu "Seniorzy w Akcji".

Switch style