Konkurs EDUinspiracje 2012 rozstrzygnięty

Konkurs EDUinspiracje 2012 rozstrzygnięty

W tym roku na konkurs EDUinspiracje wpłynęły 163 zgłoszenia. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz dwóch etapach oceny merytorycznej przeprowadzonych przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych na ręce Kapituły przekazano 25 najlepszych w rankingu ocen zgłoszeń. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: instytucjonalnej oraz indywidualnej w poszczególnych programach sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się beneficjenci programu Grundtvig. Laureatką w kategorii indywidualnej została pani Anna Linda, a w kategorii instytucjonalnej uhonorowano Muzeum Narodowe w Krakowie. Ponadto, wyróżnienie przyznano firmie English Unlimited Sp. z o.o.

Gala finałowa konkursu EDUinspiracje 2012 odbędzie się 17 października 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody, statuetki i dyplomy oraz objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE. Dla wyróżnionych w konkursie przewidziane są dyplomy oraz objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE. Przygotowana i upowszechniana będzie publikacja przykładów dobrych praktyk zrealizowanych przez laureatów i wyróżnionych w konkursie w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym pełna lista laureatów, znajduje się na stronie internetowej www.eduinspiracje.pl.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Switch style