Konkurs EDUinspiracje 2012 - czekamy na najlepsze projekty!

Konkurs EDUinspiracje 2012 - czekamy na najlepsze projekty!

Do udziału w konkursie EDUinspiracje zapraszamy zarówno organizacje, jak i beneficjentów indywidualnych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 kwietnia.

EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która ma służyć upowszechnianiu i szerszemu wykorzystaniu efektów programu "Uczenie się przez całe życie". Organizowany już po raz drugi konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez wszystkie programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne.

Projekty indywidualne i instytucjonalne będą ocenianie pod względem trwałości osiągniętych rezultatów. Zadaniem jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrej praktyki służących wprowadzaniu zmian na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie EDUinspiracji.

Switch style