Konkurs EAEA Grundtvig Award 2013

Konkurs EAEA Grundtvig Award 2013

Już po raz jedenasty Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych (European Association for Education of Adults - EAEA) organizuje konkurs, w ramach którego nagradzane są inicjatywy podejmowane w obszarze edukacji dorosłych. Tym razem, w związku z obchodami Europejskiego Roku Obywateli, konkurs otwarty jest dla realizatorów projektów dotyczących aktywnego obywatelstwa – ukazujących edukację dorosłych jako narzędzie do walki z nacjonalizmem, szowinizmem i ksenofobią (Active citizenship and transnational solidarity – Adult Education as a tool against nationalism, chauvinism and xenophobia).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2013.

Prosimy o zapoznanie się z broszurą konkursową.

Więcej informacji na stronie EAEA: http://www.eaea.org/news.php?k=118697&aid=118697.

Switch style