Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

19 marca 2012 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się uroczysty Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem „Innowacyjne Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki”. Kongres był inauguracją obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, ustanowionego w dniu 1 lutego 2012 r.  uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres UTW otworzyła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska, która objęła swoim patronatem obchody Roku UTW. Kongres zaszczycił swym przemówieniem również Premier RP Donald Tusk. Materiał filmowy z wystąpienia Premiera na Kongresie można zobaczyć na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wśród znakomitych mówców byli politycy zajmujący się problematyką osób starszych: Senator Mieczysław Augustyn i Poseł Michał Szczerba; przedstawicielki organizacji grupujących UTW i jednocześnie współorganizatorki Kongresu: Pani Wiesława Borczyk z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Pani Krystyna Lewkowicz z Ogólnopolskiego Porozumienia UTW; Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz; Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski, Pani Małgorzata Stanowska - prezes Lubelskiego UTW, posiadającego 2000 słuchaczy. Podczas kongresu zabrali również głos przedstawiciele m.st. Warszawy i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele biznesu.

Dyskusja podczas Kongresu toczyła się przede wszystkim wokół ogromnego potencjału już 385 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, roli i potrzeb edukacyjnych osób starszych, ale też roli społecznej, jaką odgrywają słuchacze UTW, ich pracy jako wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego, młodych ale i rówieśników lub najstarszego pokolenia potrzebującego codziennej pomocy i wsparcia.

Wkrótce możemy spodziewać się obszerniejszej relacji z Kongresu na stronach jego współorganizatora - Ogólnopolskiej Federacji UTW: http://www.federacjautw.pl/.

Switch style