Konferencja Podsumowująca: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Konferencja Podsumowująca: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

W związku z kończącymi się obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w Konferencji Podsumowującej: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce - rezultaty i wyzwania na przyszłość, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w dniu 19 grudnia 2012 r. początek o godz. 10.00.

Głównym założeniem ER 2012 było promowanie kultury aktywności osób starszych. W tym roku zostały podjęte różne inicjatywy, które upowszechniały aktywność osób starszych i były realizowane przez instytucje i organizacje na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Działania te uwzględniały znaczenie współpracy międzypokoleniowej, która jest podstawą do zmiany postaw i przekonań na temat potencjału i roli osób starszych w społeczeństwie.

Celem konferencji jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń i inicjatyw realizowanych w 2012 r. w Polsce na rzecz aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. W czasie konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia mijającego roku, w tym wstępne wnioski wynikające z uruchomionego Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Spotkanie będzie też doskonałym forum do dyskusji nad wyzwaniami dla przyszłych działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych oraz polityki senioralnej.

Ponadto przewidziano dwa panele dyskusyjne poświęcone działaniom sektora publicznego i niepublicznego w zakresie promowania aktywności społecznej osób starszych i solidarności międzypokoleniowej: pierwszy z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych i ekspertów; drugi z udziałem organizacji działających na rzecz osób starszych, w tym przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych beneficjentów Rządowego Programu ASOS.

Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 17 grudnia 2012 r.

Szczegóły nt. wydarzenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Switch style