Konferencja "Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

Konferencja "Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

W związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w dniach 24-25 sierpnia odbędzie się w Łebie ogólnopolska konferencja pod patronatem Marszałka Senatu RP pt. "Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zakładce dotyczącej obchodów Roku: Wydarzenia ER 2012 - centralne.

Switch style