Komisja Europejska przyznała nagrody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Komisja Europejska przyznała nagrody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Uroczystość wręczenia nagród Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej odbyła się 13 listopada 2012 roku w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli.

W czasie uroczystości podkreślono rolę inspirujących ludzi i inicjatyw, które przyczyniają się do wzrostu aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

Przyznano nagrody w siedmiu kategoriach: "Przedsiębiorcy społeczni", "Miejsca pracy dla osób w każdym wieku", "Środowiska przyjazne dla osób starszych", "generations@school", "Historie życia", jak również nagrody dla pisemnych i audio-wizualnych prac dziennikarskich.

Do konkursu nadesłano ponad 1.300 ciekawych i różnorodnych prac z całej Europy. 

Po wstępnej selekcji na poziomie krajowym, europejskie jury złożone z przedstawicieli instytucji UE oraz ważniejszych organizacji partnerskich wybrało europejskich zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Z radością informujemy, że Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, beneficjent programu Grundtvig, otrzymało drugą nagrodę w kategorii  "Środowiska przyjazne dla osób starszych". CIS zostało zgłoszone do konkursu jako Miasto otwarte dla wszystkich – działania Centrum Inicjatyw Senioralnych jako przykład promocji aktywnego starzenia się zostały wyróżnione spośród 233 nadesłanych projektów.

Nagrody w tej kategorii uznają wybitne osiągnięcia władz regionalnych lub lokalnych, które pomagają tworzyć dostępne i sprzyjające integracji lokalne środowiska, mające pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia wszystkich pokoleń, poprzez kreowanie polityk, usług i struktur, zapewniając w ten sposób wsparcie, zachęcając do społecznej partycypacji oraz aktywnego i niezależnego starzenia się.

Wszystkie wyróżnione inicjatywy, opisane w języku angielskim i językach ojczystych, znajdują się na oficjalnej stronie ER2012.

Retransmisja z ceremonii wręczenia nagród - wręczenie wyróżnienia CIS od 15 minuty.

Switch style