Formularze wniosków na Kursy doskonalenia zawodowego oraz Wizyty i wymianę kadry - edycja 2013

Formularze wniosków na Kursy doskonalenia zawodowego oraz Wizyty i wymianę kadry - edycja 2013

Formularze wniosków dla akcji:

znajdują się w zakładce Do pobrania.

Termin składania wniosków dla obu akcji to 16 stycznia 2013.

Wniosek należy najpierw złożyć w wersji elektronicznej, a następnie go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z dodatkowymi wymaganymi dokumentami przesłać do Narodowej Agencji listem poleconym, najpóźniej ostatniego dnia składania wniosków (tj. 16 stycznia 2013 - decyduje data stempla pocztowego).

Przypominamy, że w 2013 roku jednym z kryteriów formalnych w ww. akcjach jest dwuletnia karencja między wyjazdami - ta sama osoba może zrealizować raz na dwa lata wyjazd w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych lub akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych. Okres dwuletniej karencji pomiędzy wyjazdami liczy się od momentu powrotu z poprzedniego wyjazdu do momentu rozpoczęcia kolejnego. Wniosek dotyczący wyjazdu bez zachowania okresu karencji zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej. Prosimy więc o sprawdzenie dokładnych dat Państwa ostatniego wyjazdu dofinansowanego w ramach ww. akcji.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w wymienionych akcjach zachęcamy do uczestnictwa w dniu otwartym programu Grundtvig - 9 stycznia będziemy udzielać indywidualnych konsultacji w sprawie składanych wniosków.

Switch style