Formularz raportu postępów dla Projektów Partnerskich Grundtviga 2011

Formularz raportu postępów dla Projektów Partnerskich Grundtviga 2011

W związku z realizacją przez Państwa organizację Projektu Partnerskiego Grundtviga zaakceptowanego w roku 2011 uprzejmie informujemy, że w Systemie dokumentów OnLine FRSE http://online.frse.org.pl/ został udostępniony formularz raportu postępów. Zgodnie z artykułem 7 umowy finansowej (Monitoring, ewaluacja i kontrola) raport należy przesłać na adres Narodowej Agencji do  30 czerwca 2012 r.

Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą tego samego konta, które Państwo utworzyliście w celu podpisania umowy finansowej.

Na proces raportowania składają się dwa etapy:

  1. Wypełnienie raportu w systemie i złożenie go drogą elektroniczną.
  2. Wydrukowanie złożonego raportu, podpisanie i przesłanie na adres Narodowej Agencji programu Grundtvig.

Prosimy zwrócić uwagę, aby opis zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów odnosił się do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na zapisy odnoszące się do celów projektu, rezultatów i produktów, zaangażowania pracowników i słuchaczy, działań upowszechniających oraz planu pracy. Raport postępów powinien zawierać informacje na temat każdego istotnego zaplanowanego we wniosku działania.

W przypadku, gdy działania i rezultaty różnią się od tych zapisanych we wniosku, prosimy o opisanie charakteru tych zmian, powodów dla których miały one miejsce oraz jaki jest ich związek oraz wpływ na osiągnięcie zaplanowanych celów i rezultatów projektu.

Switch style