Europejski Rok Wolontariatu - Atlas Dobrych Praktyk

Europejski Rok Wolontariatu - Atlas Dobrych Praktyk

W Atlasie przedstawione zostały sylwetki wolontariuszy – laureatów konkursu „Barwy wolontariatu” z ostatnich 10 edycji. Konkurs, organizowany corocznie przez Sieć Centrów Wolontariatu, jest okazją do tego, by podziękować wolontariuszom na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. To także szansa ukazania wielobarwności działań społecznych i aktywności wolontariuszy.

Ponadto Atlas zawiera opisy kilkunastu organizacji, które w swych działaniach korzystają ze wsparcia wolontariuszy, organizują wolontariat i zarządzają wolontariuszami. Ich działalność może być przykładem dla innych instytucji, które chciałyby zaangażować ochotników.

W Atlasie znalazły się także opisy programów wspierających wolontariat koordynowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Wolontariatu Europejskiego (EVS) w ramach programu "Młodzież w działaniu" oraz Projektów Wolontariatu Seniorów programu Grundtvig.

Zachęcamy do zapoznania się z Atlasem Dobrych Praktyk w naszych Publikacjach.

Switch style