Europejski Rok Obywateli 2013 - kalendarz wydarzeń

Europejski Rok Obywateli 2013 - kalendarz wydarzeń

Co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej? Jakie prawa nam w związku z tym przysługują? Rok 2013 to w Unii Europejskiej Europejski Rok Obywateli. Przez ten czas tak w Polsce, jak i we wszystkich państwach członkowskich będą trwały spotkania, konferencje, debaty związane z obywatelstwem unijnym, rolą dialogu obywatelskiego oraz przyszłością zjednoczonej Europy.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest krajowym koordynatorem obchodów tego roku. W organizację obchodów w Polsce zaangażowane są m.in. Komisja Europejska, Parlament Europejski, administracja publiczna i organizacje pozarządowe.

Na stronie internetowej MAiC znajdują się między innymi informacje o wydarzeniach centralnych i regionalnych oraz innych inicjatywach związanych z obchodami Europejskiego Roku Obywateli.

MAiC uruchomiło także specjalny adres e-mailowy ER2013@mac.gov.pl, na który można przysłać informacje o wydarzeniach, które warto dodać do kalendarium, zdjęcia oraz pytania związane z Europejskim Rokiem Obywateli.

Zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w obchody Europejskiego Roku Obywateli!

Switch style