Dzień informacyjny programu "Uczenie się przez całe życie" w Brukseli

Dzień informacyjny programu "Uczenie się przez całe życie" w Brukseli

Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza zapraszają przedstawicieli organizacji oraz osoby zainteresowane realizacją projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

Głównym celem spotkania jest udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących składnia wniosków w 2013 roku. Uczestnicy poznają priorytety obowiązujące w 2013 roku oraz możlwiości uzyskania dofinansowania na konkretne działania. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie podczas spotkania.

Istnieje również możliwość wirtualnego uczestnictwa w spotkaniu przy użyciu trasmisji "na żywo" oraz czatu z pracownikami Komisji Europejskiej obsługującymi program "Uczenie się przez całe życie".

Szczegóły nt. wydarzenia znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Switch style